KLUB LIKOVNIH STVARALACA – Trstenik (KLIS)
27. Jesenja izložba, (17. 10. – 27. 10. 2011. god.)


Na 27. jesenjoj izložbi KLIS-a, u godini jubileja, učestvovalo je 43 autora sa 74 rada. Selekciju radova izvršili su dugogodišnji članovi ovog udruženja: Aleksandar Čikala, Božidar Adžić, Ratomir Mijatović i Miloš Vasić, uz pomoć akademskog slikara Darka Đurđevića. Nastavak: Galerija-2Galerija-3