Slike govore...

„...Slikarstvo je tišina uma, muzika oka..." (Orhan Pamuk), ...mnogi ne veruju u tu istinu, u onu istinu koja teži da bude univerzalna i kao takva, kao egzaktna kategorija, priznata i uvažena od većine. Takvi sumnjičavci veruju samo u ono što žele da bude istina. Oni, i pored toga što gledaju širom otvorenih očiju, zapravo ništa ne vide... Božidar Adžić, slikar.

KLIS-Predstavlja

image

Kako smo počeli ?

Davne 1981. godine, grupa likovnih entuzijasta, zaljubljenika u slikarstvo, grafiku i vajarstvo, osniva: Klub Likovnih
Stvaralaca–KLIS, Trstenik.

Ako bi se svodili tokovi trsteničkih kulturnih zbivanja u poslednje dve decenije prošlog i u prvoj deceniji ovog, 21. veka, Klub likovnih stvaralaca bi imao zapaženo mesto ne samo po broju članova koje okuplja nego i po aktivnostima koje redovno organizuje: dve godišnje tradicionalne kolektivne izložbe svojih članova, Jesenju i Prolećnu, učešće na brojnim humanitarnim izložbama i aukcijama, organizacija samostalnih izložbi naših članova, gostovanja u drugim gradovima i sredinama...
U poslednjih 10-15 godina članovi KLIS-a su stekli jedno novo iskustvo: i u najtežim uslovima rada može se, i mora, opstati i opstajati. Život, naime, teče svojom kolotečinom, a umetnici i uopšte pregaoci su u obavezi da ra osmisle, oplemene, da mu daju svoj pečat.
Sadašnje stalno rukovodstvo Kluba se trudi da planirane zadatke u celosti realizuje kao i da godina koja je proglašena jubilarnom bude uspešnija od prethodnih.
Naš optimizam ima svoje puno opravdanje: kako koja godina, a sve je više novih članova, pristižu mladi i perspektivni likovni stvaraoci. Oni stariji su veoma aktivni. Uostalom, sve je ovo poznato i likovnoj publici u našem gradu koja je sve brojnija i na čijoj su edukaciji doprineli u mnogome, pored ostalih, i članovi ovog udruženja koje već punih trideset godina aktivno daje svoj puni doprinos kulturi ovoga grada i ove sredine...

Božidar Adžić, slikar

Izložbe

Klub likovnih stvaralaca iz Trstenika izlaže svoje radove na dve stalne izložbe, Jesenju, (27. po redu ove jeseni) i Prolećnu.

Skulptura_1Na izložbama učestvuju umetnici KLIS-a i slikari, vajari, grafičari iz cele zemlje.
Na ovogodišnjoj 27. izložbi, selekciju radova su izvršili dugogodišnji članovi ovog udruženja: Aleksandar Čikala, Božidar Adžić, Ratomir Mijatović i Miloš Vasić uz pomoć akadem. slikara Darka Đurđevića.

Opširnije

Bratislav Gračner: „Otkrovljenje“
(skulptura)

 

Maska_300

Dobrinka Bežanović: „Maska 1“
(duborez)