ts_julpljusak_s

Treba reći...

...Da su prve karikature Trsteničani ugledali na stranicama opštinskog lista Informacije koji je pokrenut za jubilej–dvadesetogodišnjicu ustanka 1961. godine. Informacije su ugašene 1964. godine i 1965. godine pokrenut je fabrički list Petoletka malo kasnije i novi opštinski list Tribina. Na stranicama ovih listova redovno su objavljivani brojni likovni prilozi, a posebno karikature koje su pratile aktuelene događaje. Kao rodonačelnik trsteničke karikature, a posebno karikature-portreta ističe se arhitekta Vasilije Petrović Pilac, koji je uspešno kreirao likove naših sugrađana, običnih ljudi, anketiranih sagovorniika, ali i raznih šefova i direktora koji su bili na tapetu, zatim sportista, poeta, novinara, činovnika.
U Petoletki je kralj karikature bio tehničar Petar Stojiljković Spira, koji je bio majstor dosetke koja mami smeh čitalaca. On je često svojim karikaturama navlačio ljutnju i gnev pogođenih i uvređenih subjekata koji su se obrušavali na uredništvo žaleći se partijskim sekretarima da su izvrgnuti podsmehu. Ipak, na kraju su se obično i ti uvređeni ljudi odobrovoljili, jer su preko karikatura sa uvećanim nosom i proređenom kosom postajali poznati i omiljeniji u društvu.
Na polju te primenjene karikature najplodniji je bio diplomirani politikolog Živan Vlajković. On je svojim dosetkama ilustrovanim radnim cilindrima sa visokim pritiskom doprineo asocijaciji Petoletkinih hidrauličara i pneumatičara kao izrazito potentnih majstora i osvajača primene ovih tehnika na kopnu, nebu i vodama.
Sećam se da je groteskne likove udruženika u karikaturama sa temama zabušavanja, bolovanja, motivacije i stimulacije crtao Miodrag Čeperković Čepa, tada omladinac koji se isticao nepristajanjem na birokratske i uniformisane odnose u kolektivu.

Stanko Bzenić, istoričar umetnosti.

Pratite nas i dalje, kontaktirajte nas; šaljite nam Vaše predloge, savete i ideje. Potražite starije fotografije od značaja za istoriju grada u starim ormanima i kutijama, roditelja, baka i deka...

Svom otačestvu, Trsteničani....

www.trstenicani.rs

Izbor filmova, galerija: 1 2 4