Народна библиотека „Јефимија“ - зборници и издања

Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник, ће на овим странама представљати своје издаваштво, пре свега зборнике Савремен српске прозе, књиге, брошуре и издања електронском формату из своје збирке. Због великог интересовања књижевника, критичара и студената, посебно истичемо зборнике САВРЕМЕНЕ СРПСКЕ ПРОЗЕ, у pdf формату, које по учитавању на ваш IT уређај, можете одмах и преузети...

Савремена српска проза-33

Зборник број 33

Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник, новембар 2020. год.
КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ
Јелене Ленголд

Из садржаја:
– Јелена Ленголд
ДВЕ САМОЋЕ
- Гојко Божовић
РАЂЧАРАНИ СВЕТ СТВАРНОСТИ И
ЗАЧАРАНИ СВЕТ ИНТИМЕ
- Владислав Гордић-Петковић
СЛУХ ПАУЧИНЕ:
СЕТНИ СВЕТОВИ ЈЕЛЕНЕ ЛЕНГОЛД
- Слађана Илић
РАШЧАРАНИ СВЕТОВИ У ДЕЛУ ЈЕЛЕНЕ ЛЕНГОЛД
ЧЕКАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ БОЛА
- Дејам Вукићевић
СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА ЈЕЛЕНЕ ЛЕНГОЛД

Опширније

Савремена српска проза-32

Зборник број 32

Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник, 15-16. новембар 2019. год.
КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ
Мирослава Тохоља

Из садржаја:
– Јован Делић
ЈЕДИНСТВО ТЕХНИКЕ И БОЛА
О новијим приповијеткама Мирослава Тохоља
– Александар Јовановић
ЧУДЕСНА ЗАДУЖБИНА,
ВЕЛИКИ РОМАН И НАСЛАГЕ МРЖЊЕ
О приповеци „Колац“ Мирослава Тохоља
- Горан Максимовић
БЕСКРАЈНЕ НИТИ СЕСТРИНСТВА
О роману Мирослава Тохоља, Сестре,
„Српска књижевна задруга“, Београд, 2013.
- Мирослав Тохољ
ОНО ШТО СЕ ХРАНИ ОПАЖАЈИМА И ОБЛАЦИМА
- Дејан Вукићевић
СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА МИРОСЛАВА ТОХОЉА

ФОТОГРАФИЈЕ 36. КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА „САВРЕМЕНА СРПСКА ПРОЗА“
Стране (267-272).

Опширније

Савремена српска проза-31

Зборник број 31

Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник, 16-17. новембар 2018. год.
КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ
Владана Матијевића

Из садржаја:
– Јован Делић
ПРИЛИЧНО ЖИВ ПИСАЦ,
ИЗБЛИЗА, НЕМИНОВНО
– Михајло Пантић
ЛУКАВСТВО ПРИПОВЕДНОГ УМА
О роману Писац издалека Владана Матијевића
– Радивоје Микић
ТРИ ТУМАЧЕЊА ПРОЗЕ
МИОДРАГА БУЛАТОВИЋА
– Марко Недић
ПРИПОВЕТКЕ МИОДРАГА БУЛАТОВИЋА
У КОНТЕКСТУ МОДЕРНЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
– Оља Василева
ТРАГОМ ЗАЧОВЕЧЕЊА
Парови јунака у раној прози Миодрага Булатовића
– Милица Кецојевић
ПРИПОВЕДАЧКИ ПОСТУПАК У ЗБИРЦИ „ЂАВОЛИ ДОЛАЗЕ“
– Јован Делић
БУЛАТОВИЋЕВ РОМАН „ХЕРОЈ НА МАГАРЦУ“ - ПАРОДИЈА И ГРОТЕСКА
– Марија Благојевић
АМБИВАЛЕНЦИЈА КАО ПРИПОВЕДНО НАЧЕЛО - „ХЕРОЈ НА МАГАРЦУ“ МИОДРАГА БУЛАТОВИЋА
– Гојко Божовић
РАТ И МИР ЈЕ БИО БОЉИ
– Добривоје Станојевић
МИОДРАГ БУЛАТОВИЋ - БУДУЋНОСТ ГРОТЕСКЕ
– Јелена В. Јовановић
РЕФЛЕКСИ БУЛАТОВИЋЕВСКИХ УДВАЈАЊА У САВРЕМЕНОЈ СРПСКОЈ ПРОЗИ

ФОТОГРАФИЈЕ 35. КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА „САВРЕМЕНА СРПСКА ПРОЗА“
„САВРЕМЕНА СРПСКА ПРОЗА“ ТРСТЕНИК 1984-2018.

Опширније

Савремена српска проза-30

Зборник број 30

Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник, 10-11. новембар 2017. год.
КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ
МИРА ВУКСАНОВИЋА

Јован Делић ПОГЛЕД СА СЕМОЉА
НА ГОРСКЕ ОЧИ И ВУЧЈЕ ТРАГОВЕ

Уводна ријеч за „Књижевни портрет Мира Вуксановића“

Љиљана Ж. Пешикан-Љуштановић
„СЕМОЉ ГОРА“ МИРА ВУКСАНОВИЋА
ИЗМЕЂУ СТАРЕ И НОВЕ ПРИЧЕ

Из садржаја:
– Марко Недић
„ПОВРАТАК У РАВАНГРАД“ МИРА ВУКСАНОВИЋА
Критички опис
– Слађана Субашић
СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА МИРА ВУКСАНОВИЋА
– Данијела Костадиновић
НАРОДНА КУЛТУРА И ПРОЗА СЛОБОДАНА ЏУНИЋА
Дисперзивни модел приповедања у роману Ветрови Старе планине
– Јелена Радомир
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА У РОМАНУ „НИШЧИ“ ВИДОСАВА СТЕВАНОВИЋА
– Валентина В. Хамовић
НАРОДНИ ЖИВОТ И РОМАН „ГОДИНА ПРОЛАЗИ КРОЗ АВЛИЈУ“ МИЛОВАНА ДАНОЈЛИЋА
– Наталија П. Јовановић
ТЕЛЕСНОСТ И СВЕСТ: ЦИКЛИЧНО И ЛИНЕАРНО КРЕТАЊЕ У РОМАНУ „ЛАПОТ“
– Александра Бјелић
ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ФОЛКЛОРНИХ ЕЛЕМЕНАТА У ПРОЗИ РАДОВАНА БЕЛОГ МАРКОВИЋА НА ПРИМЕРУ ПРИПОВЕТКЕ „ВАМПИРИ“
– Марија Благојевић
НАРОДНА КУЛТУРА У „ОПСАДИ ЦРКВЕ СВЕТОГ СПАСА“ ГОРАНА ПЕТРОВИЋА
...

ФОТОГРАФИЈЕ 34. КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА „САВРЕМЕНА СРПСКА ПРОЗА“
„САВРЕМЕНА СРПСКА ПРОЗА“ ТРСТЕНИК 1984-2017.

Опширније

Савремена српска проза-29

Зборник број 29

Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник, 12 новембар 2016. год.
КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ
ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА

Сви путеви воде ка стварном
ПРИЛОЗИ ЗА
КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ
ДРАГОСЛАВА МИХАЈЛОВИЋА
Из садржаја:

– Драгослав Михаиловић
АНТРОПОЛОШКИ ОГЛЕД
ТЕЛО И ДУША

– Љубиша Јеремић
ЗАПИС О ДРАГОСЛАВУ МИХАИЛОВИЋУ
– Владета Јанковић
ГЕнЕЗА И МЕТОД ГОЛООТОЧКОГ ПЕТОКЊИЖЈА
Роберт Ходел
МИХАИЛОВИЋЕВ КЊИЖЕВНИ ОПУС - ПОКУШАЈ СИНОПСИСА
– Милош Петровић
ИСКАЗНО ЈА ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА
У ПРИПОВЕТКАМА У ПРВОМ ЛИЦУ
– Марко Недић
ДРУГАЧИЈИ ДРАГОСЛАВ
– Милисав Савић
О МИХАИЛОВИЋЕВОЈ ПРВОЈ ПРИПОВЕДАЧКОЈ КЊИЗИ
– Јован Делић
СМИЈЕХ ПО СМРТОПИСУ
– Радивоје Микић
ОБЛИК И ЗНАЧЕЊЕ У РОМАНУ „КАД СУ ЦВЕТАЛЕ ТИКВЕ“
ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА
– Михајло Пантић
ТРИПТИХ ЗА ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА
– Милета Аћимовић Ивков
ПРЕД ЛИЦЕМ СМРТИ
– Јелена Љ. Јовановић
СТАНДАРДНО ПРИПОВЕДАЊЕ У ПРВОМ ЛИЦУ
У ФИКЦИОНАЛНОЈ ПРОЗИ
ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА
– Милан С. Потребић
ФУНКЦИЈА И СЕМАНТИКА ИСПОВЕДНЕ ФОРМЕ
У ПРИПОВЕТКАМА „ЛИЛИКА“ , „БОГИЊЕ“ И
РОМАНУ „ПЕТРИЈИН ВЕНАЦ“ ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА
– Дејан Вукићевић
СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА
ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА

Опширније

Савремена српска проза-28

Зборник број 28

Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник, 3-4 новембар 2015. год.
КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ ДРАГА КЕКАНОВИЋА

Из садржаја:

– Александар Јовановић
ПРИПОВЕДАЊЕ О НЕСТАЈАЊУ
И МЕЛАНХОЛИЈИ

– Марко Недић
ИЗГУБЉЕНИ ЗАВИЧАЈ
У ПРОЗИ ДРАГА КЕКАНОВИЋА

– Милета Аћимовић Ивков
СЕЋАЊЕ, ТРАЈАЊЕ И ПРИЧА

– Давид Кецман Дако
УХВАЋЕН НЕЧИЈИМ ПОГЛЕДОМ

– Драго Кекановић
УСРЕД ПРАЗНИНЕ

– Дејан Вукићевић
СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА
ДРАГА КЕКАНОВИЋА

СРПСКИ ПРОЗАИСТИ ВАН МАТИЦЕ

– Марко Недић
СРПСКИ ПРОЗАИСТИ ВАН МАТИЦЕ
– Милета Аћимовић Ивков
О ГРАНИЧНОСТИ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
– Миодраг Радовић
ИЗБЕГЛИШТВО КАО СУДБИНА
– Желидраг Никчевић
ЗАПИСИ О ГРАНИЧНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ
– Славица Гароња-Радованац
ПРОЗА СРПСКИХ ПИСАЦA ИЗ ХРВАТСКЕ –
ПРИПОВЕТКА И РОМАН У ПРОШЛОСТИ И
САДАШЊОСТИ – ПРИЛОГ ОБЈЕДИЊАВАЊУ
СРПСКОГ КУЛТУРНОГ ПРОСТОРА

КОМПАРАТИВНИ КВАРТЕТ

– Милош Петровић
МИОДРАГ РАДОВИЋ
„КОМПАРАТИВНИ КВАРТЕТ“

– Марина Милић-Апостоловић
КОМПАРАТИВНИ КОНЦЕРТ ЗА
„КОМПАРАТИВНИ КВАРТЕТ“

Опширније

Савремена српска проза-27

Зборник број 27

Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник, 13-15. новембар 2014. год.
КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ МИХАЈЛА ПАНТИЋА

Из садржаја:

– Милисав Савић
ПРИПОВЕДАЧ НОВОГ БЕОГРАДА

– Маја Рогач
НЕКА ВРСТА ИСТОРИЈЕ НЕБИТНОГ

– Гојко Божовић
СВАКОДНЕВИЦА И ИСКУПЉУЈУЋА ПРИЧА

– Драгана В. Тодоресков
У СТРОЈУ И ВАН ЊЕГА

– Катарина Јаблановић
БОЖЈАЦИ СТО ГОДИНА ПОСЛЕ

– Иван Исаиловић
МОГУЋЕ ОБJАВЕ БОГА У ЗБИРЦИ ПРИПОВЕДАКА
„ХОДАЊЕ ПО ОБЛАЦИМА“ МИХАЈЛА ПАНТИЋА

– Милош Живковић
ЧОВЕК НА ПРОЗОРУ

– Михајло Пантић
МАЛИ ЗАПИС О ПИСАЊУ (PLAY, RECORD)...

КРАТКА ПРОЗА – НОВИ ВЕК

– Милош Петровић
УВОДНА РЕЧ

– Милисав Савић
МАЛИ ГЛОСАР КРАТКЕ ПРИЧЕ

– Михајло Пантић
ШТО КРАЋЕ, ТО БОЉЕ

– Мићо Цвијетић
ПРИПОВЕДАЧКИ БЉЕСАК

– Владан Бајчета
ДА, ЉУБАВ ПРОЛАЗИ

– Јана Растегорац
РЕВИЗИЈА ЕСТЕТИЧКИХ ПОЈМОВА И ЊИХОВА
АКТУЕЛНОСТ: ВРЕДНОВАЊЕ / ПРОЦЕЊИВАЊЕ

– Владимир Вукомановић
ТИК: ТЕЛО КОЈЕ СЕ МЕЊА, ГОВОРИ, УМИРЕ...

Опширније

Савремена српска проза-26

Зборник број 26

Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник, 30. мај- 1. јун и
5-6. новембар 2013. Савремена српска проза 30 година, Трстеник 2014.
КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ ВЛАДИМИРА ПИШТАЛА

Из садржаја:

– Владимир Пиштало
АНДРИЋ И ВРЕМЕ

– Ненад Шапоња
ТРИ РОМАНА ВЛАДИМИРА ПИШТАЛА

– Весна Капор
ПОПУЊАВАЊЕ ПРАЗНИНЕ

– Милош Петровић
СЈАЈНА НАГОДБА ИЗМЕЂУ ФРАГМЕНАТА

– Ђорђе Писарев
ДВА ПИШТАЛА И „АЛЕКСАНДРИДА“

– Владимир Пиштало
НЕИЗВЕСНОСТ И ЛИЧНО ОТКРИЋЕ...

КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ ПЕТРА САРИЋА

– Петар Сарић
ПИСМО ДОБРИЦИ ЋОСИЋУ

– Марко Недић
РОМАНИ ПЕТРА САРИЋА

– Даница Андрејевић
РОМАНЕКСНИ ПОРТРЕТ ПЕТРА САРИЋА...

РОМАНСИРАНА БИОГРАФИЈА У САВРЕМЕНОЈ СРПСКОЈ ПРОЗИ

– Вера Јанићијевић
ТЕОРИЈСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА
ПИСАЊЕ РОМАНСИРАНЕ БИОГРАФИЈЕ

– Милисав Савић
РОМАНСИРАНА БИОГРАФИЈА – СТАРИНСКИ ЖАНР

– Миодраг Радовић
КРВАВИ НОКТУРНО У ДРАМИ И ТАМИ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ...

Опширније

Савремена српска проза-25

Зборник број 25

Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник, 9/10 новембар 2012. год.
КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ СВЕТИСЛАВА БАСАРЕ

Из садржаја:

– Маја Рогач
ПОРТРЕТ ЈЕДНЕ ПАРОДИЈЕ

– Михајло Пантић
О НЕКОЛИКИМ СВОЈСТВИМА РОМАНА
УСПОН И ПАД ПАРКИНСОНОВЕ БОЛЕСТИ
СВЕТИСЛАВА БАСАРЕ

– Петар Арбутина
МИТ О ВЕЧНОСТИ

– Светислав Басара
УМЕСТО БЕСЕДЕ

– Дејан Вукићевић
СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА
СВЕТИСЛАВА БАСАРЕ

О КРИТИЦИ ДАНАС

– Мирослав Егерић
СКЕРЛИЋЕВ КРИТИЧКИ ДУХ

– Јован Пејчић
МИРОСЛАВ ЕГЕРИЋ – КЊИЖЕВНИ КРИТИЧАР
ОД СТАВА И ГЛАСА

– Милош Петровић
МИРОСЛАВ ЕГЕРИЋ: СКЕРЛИЋЕВ КРИТИЧКИ ДУХ

– Јован Пејчић
МИРОСЛАВ ЕГЕРИЋ – КЊИЖЕВНИ КРИТИЧАР
ОД СТАВА И ГЛАСА

– Александар Лаковић
О УТИЦАЈУ КЊИЖЕВНЕ КРИТИКЕ НА СРПСКУ
ПРОЗУ ДАНАС: ОД НЕОПХОДНЕ ДО СУВИШНЕ
ИЛИ САМА ПРОТИВ СЕБЕ...

Опширније

Савремена српска проза-24

Зборник број 24

Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник, 11/12 новембар 2011. год.
КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ ГОРДАНЕ ЋИРЈАНИЋ

Из садржаја:

– Васа Павковић
Списатељица највишег ранга

– Љиљана Шоп
Скица за књижевни портрет Гордане Ћирјанић

– Славица Гароња Радованац
Приповедна поетика Гордане Ћирјанић

– Гордана Ћирјанић
Хладне главе...

САВРЕМЕНА СРПСКА МЕМОАРИСТИКА
– Милисав Савић
Мемоаристика – чиста или прљава литература

– Миодраг Радовић
Мемоарско писање

– Александар Jерков
Котрљање надгробног споменика и Нојев задатак
између модернизма и савремености

– Михајло Пантић
Модраг Б. Протић: судбина и коментари

– Савремена српска проза
Трстеник 1984–2010...

Опширније

Савремена српска проза-23

Зборник број 23

Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник, 16/17 новембар 2010. год.
КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ РАДОСЛАВА ПЕТКОВИЋА

Из садржаја:

– Гојко Божовић
САВРШЕНО СЕЋАЊЕ НА ПРИЧУ

– Јасмина Врбавац
ТРАГАЊЕ ЗА АЛТЕРНАТИВНОМ ИСТОРИЈОМ
У ДЕЛУ РАДОСЛАВА ПЕТКОВИЋА

– Марко Недић
РАДОСЛАВ ПЕТКОВИЋ
У КОНТЕКСТУ ИМАГОЛОГИЈЕ

– Радослав Петковић
ШТА ЈЕ ЗА МЕНЕ КЊИЖЕВНОСТ...

Опширније

Савремена српска проза-22

Зборник број 22

Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник, 12/13 новембар 2009. год.
КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ ДАВИДА АЛБАХАРИЈА

Из садржаја:

– Давид Албахари
СМИСАО ПОЕТИКЕ, ПОЕТИКА СМИСЛА

– Михајло Пантић
ПРОЗНИ СВЕТ ДАВИДА АЛБАХАРИЈА

– Татјана Росић
ЦИНК: ПОСТ МОДЕРНА И ПИТАЊЕ
ОДГОВОРНОСТИ

– Дејан Вукићевић
СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА
ДАВИДА АЛБАХАРИЈА (од 1998)

Опширније

Савремена српска проза-21

Зборник број 21

Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник, 14/17 октобар 2008. год.
КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА

Из садржаја:

– Светозар Кољевић
ДОБРИЦА ЋОСИЋ КАО СВЕДОК ЕПОХЕ

– Богуслав Жељински
ДИМЕНЗИЈЕ СРПСКОГ ПРОСТОРА
У ПРОЗИ ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА

– Милан Радуловић
МЕТАФИЗИЧКИ И РЕЛИГИЈСКИ МОТИВИ
У ДЕЛУ ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА

– Мирослав Егерић
ИСТОРИЈА – СУДБИНА И СУД

– Гојко Тешић
О ВРЕМЕНУ ЗМИЈА ИЛИ О ДЕМОКРАТИЈИ ЗЛА И
УБИЈАЊА

– Добрица Ћосић
О СРПСКОЈ КРИВИЦИ

– Дејан Вукићевић
СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА

Опширније

Савремена српска проза-20

Зборник број 20

Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник, 9/10 новембар 2007. год.
КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ МИЛОВАНА ДАНОЈЛИЋА

Из садржаја:

– Радивоје Микић
ИСПОВЕСТ КАО НАРАТИВНА СТРАТЕГИЈА

– Миодраг Радовић
ОКСИМОРОНИ И ПАРАДОКСИ У ДЕЛУ
МИЛОВАНА ДАНОЈЛИЋА

– Сања Бошковић
О УЛОЗИ СРПСКОГ ТРАДИЦИОНАЛНОГ
ГОСТОПРИМСТВА У РОМАНУ МИЛОВАНА
ДАНОЈЛИЋА - Ослободиоци и издајници

– Милета Аћимовић Ивков
ПОД СТРОЖОМ РЕЧИ

Опширније

Савремена српска проза-19

Зборник број 19

Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник, 10/11 новембар 2006. год.
КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ ВИДЕ ОГЊЕНОВИЋ

Из садржаја:

– Гојко Божовић
ПИСАЦ СА ДВА ОПУСА

– Михајло Пантић
ДРУГО ЧИТАЊЕ - Куће мртвих мириса
ВИДЕ ОГЊЕНОВИЋ

– Вида Огњеновић
ПРЕЋУТКИВАЊЕ БИОГРАФИЈЕ

– Гојко Божовић
ОД ДРАМАТИЗАЦИЈЕ ДО ДРАМЕ

– Небојша Брадић
ДРАМАТИЗАЦИЈА, ЈОШ ЈЕДНОМ

Опширније

Савремена српска проза-18

Зборник број 18

Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник, 18/19 новембар 2005. год.
КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ ВОЈЕ ЧОЛАНОВИЋА

Из садржаја:

– Марко Недић
ПРОЗА ВОЈЕ ЧОЛАНОВИЋА

– Васа Павковић
ПРИПОВЕДАЧ ВОЈА ЧОЛАНОВИЋ

– Воја Чолановић
SOLVITUR SCRIBENDO

– Дејан Вукићевић
СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА
ВОЈЕ ЧОЛАНОВИЋА

Опширније

Савремена српска проза-17

Зборник број 17

Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник, 5/6 новембар 2004. год.
КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ ГОРАНА ПЕТРОВИЋА

Из садржаја:

– Васа Павковић
ПОСЛЕ ПЕТНАЕСТ ГОДИНА

– Александар Јерков
ИМЕ УМЕТНИЧКЕ ИСТИНЕ

– Горан Петровић
АЛБУМ ПРИЛОГА ЗА ПOРТРЕТ

– Бојана Вукотић
СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА
ГОРАНА ПЕТРОВИЋА

Опширније

Савремена српска проза-16

Зборник број 16

Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник, 7/8 новембар 2003. год.
КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ МЛАДЕНА МАРКОВА

Из садржаја:

– Милосав Ђалић
О МЛАДЕНУ МАРКОВУ

– Петар Пијановић
ХРОНИЧАР И ПЕВАЧ ДОЛЊЕ ЗЕМЉЕ
(Проза Младена Маркова)

– Васа Павковић
МЛАДЕН МАРКОВ, ХРОНИЧАР РАВНИЦЕ

– Дејан Вукићевић
СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА
МЛАДЕНА МАРКОВА

Опширније