TRSTENIK na filmu – 9

Događji i Trsteničani – april/jun 2015. – HTML5-gallery for Tablets & MobMALA TRSTENIČKA KINOTEKA, ponovo aktivna. U ovom trsteničkom „bioskopu“, prikazujemo najbolje i najgledanije filmove koje smo vam predstavljali tokom dosadašnjih pet godina rada. Naravno odmah sa njima, rame uz rame su i video-klipovi koji su trenutno aktuelni i dosta gledani.
Zahvaljujući njima i još 100-tinama drugih klipova počev od 2010. godine, prezentacija trstenicani.rs je po količini preuzetog materijala sa servera na kome se nalazi, jedna od najpopularnijih u regionu, ne računajući profitne-komercijalne i reklamne sajtove. Možemo slobodno reći da smo ispunili naše osnovno obećanje, da će živa slika i fotografija biti odličje sajta trsteničani.rs – Zato smo i dalje daleko najposećeniji sajt o gradu Trsteniku i njegovoj istoriji, običajima, žiteljima, sportu i dnevnim događanjima.
Ujedno da iznesemo i podatak, za pohvalu Trsteničanima: od kada smo postavili prezentaciju (jul 2010. godine), trstenicani.com ili trstenicani.rs, na postavljenim stranicama sajta kliknuto je (pogledano nečega) do 30. jun 2024. godine – 32,823.698 (više od trideset dva miliona i osamstotina hiljada puta), na preko 1600 stranica naših prezentacija-sajta (stari i novi portal), a da nas je posetilo 1,572.198 različitih internet korisnika – računara, (selektovana statistika). To nam govori da smo na pravom putu, da se jedan mali gradić, sa oko 17.000 stanovnika, može ravnopravno nositi i nadmašiti mnogo veće i bogatije sredine u našoj zemlji i inostranstvu. Naravno, uvek će nam biti putokaz krilatica kojoj smo verni od početka: ...svom otačestvu, građani TRSTENIČKI.

Hvala svima koji nas posećuju, gledaju, prate, savetuju, šalju video i foto materijale, a najviše hvala onima koji nas dobronamerno kritikuju i ukazuju na greške i propuste, jer oni su najviše doprineli, da portal o Trsteniku dostigne ovu posećenost i popularnost...

Trstenička kaldrma... – Trstenička video galerija on YouTube.