Iz predgrađa

Vrh strane

Utvrđenje Jerina–(Jerinin grad)

  • Vremeplov ts_jergrad_s– Na čitavom putu od Kraljeva do Kruševca, Trstenički tesnac je predstavljao najznačajniju vojnu i strategijsku tačku, idealno mesto za kontrolu saobraćaja i prelaza preko reke u staru postojbinu Tribala, kao i za uvid u promet robe. Vrlo je verovatno da je ovde u Stražbi, na desnoj obali reke, postojalo rimsko utvrđenje, a na drugoj obali, na bregu, još jedno, na čijim je temeljima u XV veku podignut grad Grabovac...
    ... Mirom u Požarevcu, koji je zaključen već polovinom 1718. godine, Austrija je, pored ostalog, dobila srpske zemlje južno od Save i Dunava do Zapadne Morave. U osvojenim srpskim oblastima Austrija je organizovala pograničnu zonu po ugledu na Vojnu krajinu.
    .. Milicijske stražare i osmatračnice bile su raspoređene uz graničnu liniju prema Turskoj, dolinom Zapadne Morave, ali i po unutrašnjosti zemlje; posebno pored puteva i na strateški važnim mestima. Jedno od tih mesta je bio i Trstenik sa Trsteničkim tesnacem na turskoj strani kod Stražbe, desna obala reke i naselje Grabovac na austrijskoj strani, na levoj obali reke...

    Milan. Sotirović, prof istirije – Trstenik od najstarijih vremena do 1900

Podsetnik

U reprezentativne arhitektonske objekte Trstenika ubraja se, zgrada nekadašnje osnovne škole „Sveti Sava“ iz 1873. i zgrada Skupštine opštine iz 1935. godine. Sa crkvom Sv. Trojice dominiraju trgom „Vase Anđelkovića“, nekada Žitni trg, u centru grada.

Pogledajte i (video):
Crkva Sv Trojice
Stari gvozdeni most
Tumbas